Institucijos veiklos dokumentų rengimas
Seminaro metu nagrinėjamos šios temos:
  • Teisiniai aktai, reglamentuojantys valdymo veiklos dokumentų rengimą ir įforminimą.
  • Informacinių dokumentų rūšys, paskirtis, jų ypatumai, rengimas ir įforminimas.
  • Tvarkomųjų dokumentų rūšys, paskirtis, jų parengimo ypatumai.
  • Dokumentų nuorašų, išrašų, kopijų, dublikatų paskirtis, jų rengimas ir jų įforminimas.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed