Konfliktų valdymas (16 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams.

Programos tikslas - suteikti dalyviams žinių, reikalingų konstruktyviam konfliktų valdymui valstybės tarnyboje užtikrinti.

Uždaviniai:

  • Supažindinti klausytojus su pagrindiniais bendravimo aspektais;
  • Supažindinti su aktyvaus klausymo, klausimų formulavimo ir kūno klabos pažinimo dėsningumais;
  • Praktinių užduočių metu lavinti aktyvaus klausymo technikas bei kūno kalbos elementų pažinimo įgūdžius;
  • Suteikti žinių apie pagrindinius konfliktų tipus;
  • Pateikti penkių etapų techniką konstruktyviams tarpasmeninio konflikto sprendimui;
  • Analizuoti tarpasmeninių konfliktų sprendimų efektyvumą, tipines klaidas, konstruktyvaus elgesio būdus;
  • Sumodeliuotose situacijose išbandyti konfliktų sprendimo technikas.

Programos trukmė - 2 dienos po 8 akad. val. (16 akad. val.).

Programa patvirtinta 2012 m. lapkričio 20 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-89.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed