Mokymai skirti gilinti žinias seniūnijoms priskirtų funkcijų vykdymo srityse (104 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams, seniūnijų darbuotojams.

Programos tikslas - gerinti darbuotojų, vykdančių seniūnijoms priskirtas funkcijas, vadybines bei dalykines žinias, tobulinti gebėjimus, susijusius su savivaldybių strateginių tikslų įgyvendinimu bei suteikti specialiųjų žinių, būtinų sėkmingai seniūnijų veiklai užtikrinti.

Programą sudaro septynios temos (moduliai):

  • Seniūnijos veiklos teisinis reglamentavimas (16 akad. val.).
  • Seniūnijos veiklos planavimas ir organizavimas (16 akad. val.).
  • Seniūnijos dokumentų rengimas ir tvarkymas (16 akad. val.).
  • Seniūno kaip vadovo ir bendruomenės lyderio gebėjimų ugdymas (16 akad. val.).
  • Žemės, teritorijų planavimo ir statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas (16 akad. val.).
  • Darbas su sudėtingais klientais. Klientų pretenzijų ir konfliktų valdymas (16 akad. val.).
  • Administracinių teisės pažeidimų akto sudarymo praktiniai principai (8 akad. val.).

Programos trukmė - 13 dienų po 8 akad. val. (104 akad. val.).

Programa patvirtinta 2014 m. rugsėjo 24 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-64.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed