Savivaldybės institucijų bei įstaigų ir bendruomenės bendradarbiavimas (16 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių tarybų nariams, savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams, seniūnams, skyrių vedėjams bei kitiem savivaldybių administracijų darbuotojams.

Programos tikslas - suteikti programos dalyviams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su vietos bendruomene.

Pagrindinės temos:

  • Savivaldos esmė;
  • Vietos valdžios ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo teorija ir praktika;
  • Bendradarbiavimo tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės SSGG;
  • Vietos valdžios ir vietos bendruomenės bei interesų grupių bendradarbiavimo modelio sukūrimas;
  • Vietos valdžios ir vietos bendruomenės bei interesų grupių bendradarbiavimo modelių korekcija;
  • Bendradarbiavimo rezultatai;
  • Vietos valdžios ir vietos bendruomenės bei interesų grupių bendradarbiavimui vykdyti reikalingos kompetencijos politikams, administracijos darbuotojams, piliečiams.

 Programos trukmė - 2 dienos po 8 akad. val. (16 akad. val.)

Programa patvirtinta 2008 m. sausio 30 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27V-36.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed