Savivaldybės tarybos narių gebėjimų stiprinimas (64 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių tarybų nariams – vietos politikams.

Programos tikslas - užtikrinti, kad vietos savivaldybių tarybų nariai – vietos politikai įgytų reikalingų žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių apie Lietuvos viešojo valdymo sistemą, vietos savivaldą, jos raidą, institucinę struktūrą, tarybos komitetų ir frakcijų veiklą savivaldybėje, strateginio valdymo sistemą, komandinio darbo ypatumus, svarbą, apžvelgiant viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo, konfliktų valdymo, derybų, profesinės etikos, korupcijos prevencijos, tarnybinio etiketo ir tarptautinio protokolo ypatumus.

Programą sudaro keturios temos (moduliai) (po 16 akad. val.):

  • Valstybės institucijų ir įstaigų sistemos bei savivaldybės tarybos vaidmens optimizavimas
  • Strateginis valdymas, programinis biudžetas, lyderystė
  • Vidinė ir išorinė komunikacija
  • Protokolo reikalavimai. Etika ir korupcijos prevencija.

 

Programos trukmė – 8 dienos po 8 akad. val. (64 akad. val.) Dalyviams suteikiama galimybė išklausyti visą programą ar tik vieną iš temų. 

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed