Seimo, Seimo kanceliarijos veikla ir teisėkūros procedūros (24 akad. val.)

Programa skirta – Seimo, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Mokymo programa pritaikyta mokytis nuotoliniu būdu.

Programos tikslas – užtikrinti, kad visi pradedantieji dirbti Seimo kanceliarijoje gautų išsamias žinias apie Lietuvos parlamentarizmo tradicijas, Seimo - įstatymų leidžiamosios institucijos teisinį statusą bei jo veiklos reglamentavimą Konstitucijoje, Seimo statute, įstatymuose, parlamento santykius su kitomis institucijomis, įstatymų leidybos procedūrą, įgytų būtiniausius praktinius įgūdžius teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo srityje.  

Programą sudaro penkios temos (moduliai):

  • Parlamentarizmas ir šiuolaikinės politinės partijos Lietuvoje (2 akad. val.)
  • Seimo ir Seimo kanceliarijos struktūra, veikla ir santykis (6 akad. val.)
  • Teisėkūros procesas Seime (6 akad. val.)
  • Parlamentinė kontrolė (4 akad. val.)
  • Teisės aktų projektų, raštų rengimas ir derinimas (6 akad. val.)

Programos trukmė – 24 akad. val.

 

Programa patvirtinta 2012 m. sausio 18 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-5.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed