Vadovaujančio personalo viešojo administravimo ir vadybos įgūdžių tobulinimo mokymai (310 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams, biudžetinių įstaigų vadovaujantiems valstybės tarnautojams.

Programos tikslas - gerinti valstybės tarnautojų (savivaldybių vadovų - merų ir jų pavaduotojų, tarybų narių, administracijų direktorių ir jų pavaduotojų bei skyrių vedėjų) vadybines bei dalykines žinias, tobulinti gebėjimus, susijusius su savivaldybių strateginių tikslų formavimu ir įgyvendinimu.

Programą sudaro šešiolika temų (modulių):

 • Strateginio planavimo teoriniai ir praktiniai mokymai (32 akad. val.). 
 • Asmens duomenų apsaugos įstatymas ir jo taikymas praktikoje. Viešieji ir privatieji interesai. Viešoji informacija: jos prieinamumas, dalinimasis (16 akad. val.). 
 • Naujoji Koncesijų direktyva (16 akad. val.). 
 • Miestų (regionų) marketingas: įtaka miestų (regionų) plėtrai bei socialinei ir ekonominei gerovei (16 akad. val.).
 • Turtinių ir neturtinių teisių valdymas. Savivaldybių įmonių ir viešųjų įstaigų valdymas (16 akad. val.). 
 • Bendravimas su žiniasklaida (16 akad. val.). 
 • Korupcija ir jos prevencija (10 akad. val.). 
 • ES teisės aktai, įtakojantys strateginę miestų ir regionų plėtrą (Lietuvos strategijos 2014-20) (32 akad. val.). 
 • Personalo valdymas. Vidinių konfliktų prevencija ir jų valdymas. Darbuotojų motyvacijos skatinimas (16 akad. val.). 
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Darbo kokybės vertinimas (16 akad. val.). 
 • Viešieji pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos (16 akad. val.). 
 • Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje (20 akad. val.). 
 • Padalinio valdymas (16 akad. val.). 
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo su žiniasklaida, interviu radijui ir TV mokymai (16 akad. val.). 
 • Oratoriaus meistriškumas praktikams (48 akad. val.). 
 • Vidaus kontrolės sistemos veikimas juridiniame asmenyje (8 akad. val.).

Programos trukmė - 39 dienos po 8 akad. val. (310 akad. val.).

Programa patvirtinta 2014 m. vasario 4 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-18.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed