Sukurtas trumpas baigiamo įgyvendinti projekto „Volunteering - Code of Active Citizenship (V-CODE)“ video. Savanorystę skatinantį projektą įgyvendiname su ES programos "Europos piliečiams parama, dalyvaujant 6 šalių nevyriausybinėms organizacijoms ir universitetams. 

Daugiau informacijos apie projektą „Volunteering - Code of Active Citizenship (V-CODE)“ >>