Aplinkosaugos projektavimo ir teritorijų planavimo mokymai (368 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams, biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Programos tikslas - suteikti papildomų žinių, kurios padėtų darbuotojams geriau įgyvendinti savivaldybių užsibrėžtus strateginius tikslus ir užtikrintų aukštą visuomenei teikiamų viešųjų paslaugų lygį.

Uždaviniai:

 • Sustiprinti dalyvių sisteminį supratimą apie darnius aplinkosaugos problemų sprendimo būdus. Suteikti žinių apie aplinkosaugos vystymosi tendencijas bei formuoti bendrą dalyvių supratimą apie poreikį vertinti aplinką subalansuotos plėtros kontekste, išvystyti pagrindinius įgūdžius nustatyti ir apsvarstyti įvairių lygių aplinkos problemas, gebėti parinkti tinkamus metodus vertinant antropogeninį poveikį aplinkai. 
 • Supažindinti su naujausiomis atliekų vadybos strategijomis, padėti įsisavinti integruotos atskirų atliekų srautų vadybos principus, išvystyti pagrindinius dalyvių įgūdžius nustatant ir sprendžiant atskirų atliekų srautų įvairių lygių vadybos problemas. 
 • Supažindinti dalyvius su pokyčiais žemės, teritorijų planavimo ir statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais ir jų praktiniu taikymu. 
 • Suteikti teorinių žinių ir ugdyti praktinius įgūdžius dirbti su GIS programinėmis priemonėmis, šiuolaikinėmis programinėmis priemonėmis formuoti, redaguoti ir valdyti statybos informacinio modelio (Building Information Model – BIM) ir CAD grafinę informaciją. Įsisavinti ArchiCAD terpę.

Programą sudaro septynios temos (moduliai):

 • Aplinkos apsauga ir kontrolė (40 akad. val.).
 • Atliekų tvarkymas (40 akad. val.). 
 • Žemės, teritorijų planavimo ir statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas (16 akad. val.). 
 • ArcGIS (kompiuterinė programa) (160 akad. val.). 
 • Kompleksinis projektavimas Revit platformoje (40 akad. val.). 
 • Kompiuterinis projektavimas AutoCAD (40 akad. val.). 
 • Kompiuterinis projektavimas ArchiCAD (32 akad. val.).

Programos trukmė - 46 dienos po 8 akad. val. (368 akad. val.).

Programa patvirtinta 2013 m. rugsėjo 06 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-60.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню