Įvadinio mokymo bendroji programa (36 akad. val.)

Programa skirta – valstybės tarnautojams, pradėjusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje.

Programos tikslas – suteikti mokymo programos dalyviams žinių, reikalingų darbui valstybės tarnyboje.

Uždaviniai:

 • Supažindinti su viešojo administravimo sistema ir viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu Lietuvoje;
 • Aptarti teisės aktų hierarchiją, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisykles;
 • Supažinti su valstybės tarnybos sistema ir valstybės tarnybos reformos aktualijomis;
 • Aptarti Europos Sąjungos institucinę sąrangą ir Europos Sąjungos teisinio mechanizmo funkcionavimą;  
 • Supažindinti su etikos svarba, valstybės tarnautojų veiklos etikos principais;
 • Aptarti kirupcijos prielaidas, formas, kirupcijos prevencijos būdus ir priemones; 
 • Supažindinti su interesantų aptarnavimo "vieno langelio" principu organizavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose esme, taikymo ypatumais, teisiniu reglamentavimu ir praktiniu taikymu;
 • Aptarti viešojo administravimo institucijos ir įstaigos dokumentų rengimą, įforminimą, dažniausiai pasitaikančias klaidas. 

 Programą sudaro septynios temos (moduliai):

 • Viešojo administravimo subjektai ir jų dalyvavimas viešosios politikos sprendimų priėmime (8 akad. val.)
 • Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės (4 akad. val.)
 • Valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijos (4 akad. val.)
 • Valstybės tarnautojų etika ir korupcijos prevencija (8 akad. val.)
 • Įstaigos veiklos dokumentų rengimas (5 akad.val.)
 • "Vieno langelio" principo įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose (3 akad. val.)
 • ES institucinė sąranga ir ES teisės pagrindai (4 akad. val.)

Programos trukmė – 36 akad. val.   Išklausius mokymo programą, programos dalyviai laiko žinių patikrinimo testą.

 

Programa patvirtinta 2012 m. spalio 11 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. ĮMP-54.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню