Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas (24 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams, biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Programos tikslas - suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių kokybės vadybos principų diegimo viešojo administravimo institucijose ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose, viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo ir dalykinio bendravimo srityse.

Uždaviniai:

  • Supažindinti su esminiais visuotinės kokybės vadybos aspektais, aptariant visuotinės kokybės vadybos modelius, principus, metodus ir jų praktinį taikymą Lietuvos viešajame sektoriuje;
  • Aptarti klientų pasitenkinimo tyrimus ir jų duomenų taikymą organizacijos veiklos tobulinimui;
  • Aptarti esminius dalykinio bendravimo aspektus, aptariant dalykinio bendravimo sampratą, dalykinio bendravimo etapus, esminius aspektus, kurie yra reikšmingi klientų aptarnavimo kokybei.

Programą sudaro trys temos (moduliai) (po 8 akad. val.):

  • Kokybės vadybos principų diegimas viešojo administravimo institucijose ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose
  • Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo metodai ir patirtys
  • Dalykinio bendravimo esminiai aspektai

Programos truktmė - 3 dienos po 8 akad. val. (24 akad. val.).

Programa patvirtinta 2012 m. lapkričio 27 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-90.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню