Savivaldybės strateginio valdymo su programinio biudžeto sudarymu sistema ir jos tobulinimas (48 akad. val.)

Programa skirta -  savivaldybių politikams ir administracijos darbuotojams, dalyvaujantiems savivaldybių strateginių dokumentų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės bei vertinimo procese.

Programos tikslas -   suteikti teorinių ir praktinių žinių apie savivaldybių strateginio valdymo su programiniu biudžetu sistemą bei jos tobulinimo galimybes, siekiant, kad savivaldybės valdymas taptų veikmingesnis ir būtų teikiamos geresnės viešosios paslaugos.

Programą sudaro trys temos (moduliai) po 16 akad. val.:

  • Strateginio valdymo pagrindai.
  • Strateginio planavimo sistemos įdiegimas ir funkcionavimas savivaldybėse.
  • Programinio biudžeto diegimas Lietuvos savivaldybėse į rezultatus orientuoto valdymo kontekste.

Programos trukmė - 6 dienos po 8 akad. val. (48 akad. val.)  Dalyviams suteikiama galimybė išklausyti visą programą ar tik vieną iš temų.

Programa patvirtinta 2007 m. spalio 12 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27V-163.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню