Tarnautojų, vadovaujančių ir/ar besirengiančių vadovauti studentų praktikai vietos savivaldos institucijose, gebėjimų stiprinimas (162 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams, savivaldybių darbuotojams, vadovaujantiems ir/ar besirengiantiems vadovauti studentų praktikai.

Programos tikslas - valstybės tarnautojams, savivaldybių darbuotojams suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų suformuoti tinkamas sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius.

Programą sudaro trys temos (moduliai):

  • I mokymo programos modulis tarnautojams-praktikos vadovams (4 kontaktinės akad. val., 9,5 savarankiško darbo akad. val.).
  • II mokymo programos modulis tarnautojams-praktikos vadovams (28 kontaktinės akad. val., 66,5 savarankiško darbo akad. val.).
  • III mokymo programos modulis tarnautojams: svarbiausiems praktiniams įgūdžiams įtvirtinti  (16 kontaktinių akad. val., 38 savarankiško darbo akad. val.).

Programos trukmė - 40 dienų, iš jų 6 dienos – kontaktinių mokymų, po 8 akad. val. (104 akad. val., iš jų 48 kontaktinės akad. val. ir 114 savarankiško darbo akad. val.).

Programa patvirtinta 2014 m. gruodžio 1 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-81.  

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню