Valdymo efektyvumo gerinimas viešajame sektoriuje (52 akad. val.)

Programa skirta - savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams, biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Programos tikslas - suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių efektyvaus viešojo sektoriaus organizacijų valdymo srityje.

Uždaviniai:

 • Supažindinti su kokybės vadybos metodais;
 • Paaiškinti, kaip vykdyti organizacijos veiklos vertinimą, taikant Bendrojo vertinimo modelį (Common Assesment Framework);
 • Aptarti valdymo organizavimo geruosius pavyzdžius;
 • Supažindinti su viešajame sektoriuje taikomomis veiklos stebėsenos ir vertinimo metodikomis;
 • Išaiškinti, kaip matuojamas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas;
 • Supažindinti su praktikoje kokybės vadybos metodus įdiegusių organizacijų patirtimi.

Programą sudaro šešios temos (moduliai):

 • Kokybės vadybos principų diegimas viešojo administravimo institucijose ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (8 akad. val.)
 • Bendrojo vertinimo modelio diegimas viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (8 akad. val.)
 • Efektyvios valdymo organizacinės struktūros suformavimas vietos savivaldos institucijose ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (12 akad. val.)
 • Vietos savivaldos institucijų ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų veiklos stebėsenos ir vertinimo sistemos suformavimas (8 akad. val.)
 • Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo metodai ir patirtys (8 akad. val.)
 • Savivaldos institucijų ir viešųjų paslaugų tiekėjų efektyvaus valdymo gerosios patirties analizė (8 akad. val.)

Programos trukmė - 6,5 dienos po 8 akad. val. (52 akad. val.).

Programa patvirtinta 2013 m. sausio 29 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-6.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню