Viduriniosios grandies specialistų vadybos mokymai (24 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams.

Programos tikslas - suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių, reikalingų viduriniosios grandies specialistų vadybos, gebėjimų, susijusių su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu valstybės tarnyboje užtikrinti.

Uždaviniai:

  • Stiprinti gebėjimus valdyti bendravimą sudėtingose ir konfliktinėse situacijose ir praktiškai išbandyti psichologines bendravimo technikas; 
  • susipažindinti su šiuolaikiniais pasiekimais institucinės kultūros, viešojo sektoriaus institucijų įvaizdžio ir reputacijos formavimo bei valdymo, darbuotojų asmeninės atsakomybės bei savikontrolės skatinimo, motyvacijos ir inovatyvumo plėtojimo srityse bei juos parengti įgytus gebėjimus taikyti savo darbinėje veikloje;
  • suteikti dokumentų valdymo žinių, tobulinti jų praktinius gebėjimus savarankiškai rengti ir tvarkyti įstaigos veiklos dokumentus. 

Programą sudaro trys temos (moduliai) (po 8 akad. val.):

  • Darbo kolektyve ir bendravimo su interesantais valdymas. 
  • Institucinės kultūros bei įvaizdžio gerinimas ugdant asmeninę atsakomybę, motyvaciją ir inovatyvumą. 
  • Dokumentų valdymas (dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai. 


Programos trukmė - 3 dienos po 8 akad. val. (24 akad. val.).

Programa patvirtinta 2013 m. rugsėjo 10 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-61.

Отправить e-mail

Отправить e-mail

Наш адрес:
ул. А. Мицкевичиаус 37-104,
г. Каунас, LT-44244, Литва
Рабочее время:
Понедельник - Четверг 8:00-17:00
Пятница 8:00-15:45
Суббота - Воскресенье Закрыто

Быстрое меню