Savivaldybės, jos padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovaujančių asmenų vadybos mokymai (32 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams.

Programos tikslas - ugdyti įgūdžius, reikalingus savivaldybės, jos padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovaujančių asmenų, vadybos gebėjimams valstybės tarnyboje užtikrinti.

Uždaviniai:

  • Suteikti valstybės tarnautojams žinių strateginio vadovavimo įgūdžių tobulinimui bei institucinės kultūros gerinimui; 
  • pateikti viešosios politikos sampratą ir pagrindines sąvokas, supažindinti su politikos proceso skaidymu į stadijas bei jų turiniu. Aptarti e-demokratijos vietą ir reikšmę viešosios politikos valdyme; 
  • suprasti viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo svarbą ir įgyti gebėjimų taikyti veiklos efektyvumo didinimo įrankius praktikoje; 
  • suteikti žinių apie komandinio darbo efektyvumo veiksnius bei tobulinti komandinio darbo įgūdžius, kurie užtikrina efektyvų ir kūrybišką problemų sprendimą.

Programą sudaro keturios temos (moduliai) (po 8 akad. val):

  • Strateginis vadovavimas ir institucijos kultūra.
  • Viešoji politika ir E-demokratijos plėtra.
  • Viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas.
  • Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas.

Programos trukmė - 4 dienos po 8 akad. val. (32 akad. val.).

Programa patvirtinta 2013 m. spalio 3 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27MP-65.

Gal turite klausimų?

Gal turite klausimų?

Mūsų adresas:
A. Mickevičiaus g. 37-104,
Kaunas, Lietuva, LT-44244
Darbo valandos:
Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00-17:00
Penktadienis 8:00-15:45
Šeštadienis - Sekmadienis Nedirbame