Projektų valdymas (56 akad. val.)

Programa skirta – savivaldybių valstybės tarnautojams (pažengusiesiems projektų vadovams), turintiems projektų valdymo patirties, siekiantiems susisteminti žinias ir lavinti įgūdžius, padedančius efektyviai valdyti projektus.  

Programos tikslas – pagilinti dalyvių projektų valdymo žinias ir praktinius įgūdžius rengti ir administruoti projektus, stiprinti gebėjimus pasinaudoti ES Struktūrine parama.  

Uždaviniai:

  • Supažindinti dalyvius su Europos Sąjungos finansavimo šaltiniais – Struktūriniais fondais ir jų valdymu Lietuvoje tam, kad dalyviai įgytų žinių ir gebėjimų pasinaudoti jų teikiama finansine parama.
  • Susisteminti ir pagilinti teorines dalyvių projektų valdymo žinias, tobulinti jų praktinius įgūdžius rengti kokybišką projektą, metodiškai ir efektyviai jį valdyti.
  •  Nagrinėti realius projektus bei ES struktūrinių fondų „kietųjų“ ir „minkštųjų“ projektų įgyvendinimo patirtį.

 Programą sudaro trys temos (moduliai):

  • Europos Sąjungos finansiniai instrumentai  (8 akad. val.)
  • Projekto planavimas ir rengimas (16 akad. val.)
  • Projekto įgyvendinimas (32 akad. val.)

Programos trukmė – 7 dienos po 8 akad. val. (56 akad. val.) Dalyviams suteikiama galimybė išklausyti visą programą ar tik vieną iš temų.

 

Programa patvirtinta 2009 m. rugsėjo 28 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27V-120.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed