Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų mokymo programa (160 akad. val.)

Programa skirta - valstybės tarnautojams, vykdantiems viešojo administravimo institucijų valdymo funkcijas (savivaldybių administracijos vadovams).  

Programos tikslas - suteikti žinių, ugdyti gebėjimus ir įgūdžius, būtinus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams, siekiant užtikrinti efektyvų organizacijos valdymą.

Programą sudaro  dešimt temų (modulių) po 16 akad. val.:

  • Valstybės institucijų ir įstaigų sistema;
  • Vadybos principai viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
  • Strateginis valdymas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
  • Kokybės vadybos viešajame sektoriuje specifika;
  • Konfliktų valdymas organizacijose, tarnybinės derybos;
  • Viešoji politikos etika, korupcijos prevencija;
  • Privati ir vieša partnerystė: verslo valstybinio reguliavimo principai;
  • Nevyriausybinės organizacijos ir viešasis administravimas;
  • Savivaldybės tarybos veikla komitetuose ir frakcijose;
  • Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su žiniasklaida ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Programos trukmė - 20 dienų po 8 akad. val. (160 akad. val.)  Dalyviams suteikiama galimybė išklausyti visą programą ar tik vieną iš temų.

Programa patvirtinta 2008 m. vasario 22 d. Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 27V-56.

Send Us An Email

Send Us An Email

Our adress:
A. Mickevičiaus st. 37-104,
Kaunas, Lithuania, LT-44244
Work hours:
Monday - Thursday 8:00-17:00
Friday 8:00-15:45
Saturday - Sunday Closed